POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojištění majetku zahrnuje pojištění nemovitostí, což jsou bytové jednotky, rodinné domy, chalupy, chaty, zemědělské usedlosti, stodoly, kůlny, samostatně stojící garáže,...

Jedná se vždy o "schránku", což je stavba a její případné vybavení pak pojišťujeme jako domácnost nebo movité věci v samostatném pojištění, nebo ve druženém pojištění spolu s nemovitostí.

Pojištění nemovitosti

Podpojištění

U pojištění nemovitosti je vždy nutné, aby pojistná částka odpovídala reálné ceně nemovitosti. Pokud má nemovitost hodnotu 6.000.000 Kč, nemůžeme ho pojistit pouze na 3.000.000 Kč, neb by byla nemovitost podpojištěna a pojišťovna by v případě škody pojistné plnění krátila. A to i tehdy, pokud by byla škoda např.: 1.000.000 Kč, tak by pojišťovna krátila dle podpojištění o 50%, takže klient by dostal max. 500.000 Kč (mínus spoluúčast) a zbytek škody by si musel uhradit sám.

Pojištění domácnosti