ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Životní a úrazové pojištění

chrání Vás a Vaši rodinu pro případ nahodilých událostí v souvislosti se zdravím (z důvodu nemoci nebo úrazu):

 • smrt 
 • trvalé následky
 • invalidita I. až III. stupně
 • denní dávky při pracovní neschopnosti
 • denní dávky při hospitalizaci
 • závažná onemocnění
 • denní odškodné za úrazy
 • péče o dítě

Pojistné částky se nastavují tak, aby v případě, že taková událost vznikla, pokryjí:

 • rozdíl mezi standardním příjmem a nemocenskou, aby byl pojištěný schopen dál hradit pravidelné výdaje
 • dlužné částky ze závazků (hypoteční úvěry, leasing, spotřebitelské úvěry, apod...), které byly ze standardního příjmu spláceny a v důsledku pojistné události je tento příjem snížen nebo o něj poškozená osoba přijde
 • vzniklé vícenáklady v případě nutnosti postarat se o nemocnou/poraněnou osobu (hlavně dlouhodobě)

Proto se pojistné částky nastavují podle výše příjmů pojištěných osob a podle výše závazků (HÚ, leasingy, úvěry...).

Výši pojistného ovlivňuje:

 • věk pojištěných osob
 • výše pojistných částek
 • počet krytých rizik
 • povolání pojištěného
 • sporty a jak jsou tyto sporty vykonávány (rekreačně, organizovaně nebo profesionálně)
 • BMI (váha)
 • kuřák či nekuřák

DOTAZNÍK NA POJIŠTĚNÍ

ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ