POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

Povinné ručení

Povinné ručení je pojištění, které musí mít ze zákona každé vozidlo, které se pohybuje na veřejné komunikaci.

Povinné ručení kryje škody na majetku a zdraví třetích osob. Vždy se udává ve formě např.: 50/60, což znamená, že kryje škody, které budou 1 pojistnou událostí způsobeny na majetcích třetích osob do souhrnné výše max. 50.000.000 Kč a zároveň kryje škody, které budou způsobeny na zdraví třetích osob ve výši max. 60.000.000 Kč na každou zraněnou osobu.

U povinného ručení se započítávají tzv. bezeškodné měsíce (=BM). Za každý rok, který jezdí vozidlo bez způsobené škody někomu třetímu, je započítáno 12 BM, díky kterým dávají pojišťovny slevu na pojistném. Sleva bývá 5-15% za 12BM. 

Povinné ručení závisí na mnoha parametrech:

U vozidla se bere v úvahu hlavně: kubatúra (ccm), výkon (kW), hmotnost a zda-li se jedná o osobní nebo nákladní vozidlo.

U pojistníka/pojištěného se bere v potaz: místo trvalého bydliště a věk. Dále se cena za povinné ručení mění podle bezeškodných měsíců pojistníka a případě aplikovaných obchodních slev.

 

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění pokrývá rizika spojená se škodou na vlastním automobilu (odcizení, havárie, vandalismus, živelná pohroma nebo neoprávněné užití vozidla).

Zavinění škody - co vše lze z havarijního pojištění plnit?

Škoda může vzniknout vlastním zaviněním (poškození vozidla, nabourání). Z toho jsou nejčastěji plněné škody, kdy klient auto buď jen někde odře, nebo může nabourat až tak, že je vozidlo na odpis. Všechny varianty od škrábanečků až po totální škody jsou z havarijního pojištění hrazeny.

Pokud vznikne škoda cizím zaviněním (poškození vozidla jiným vozidlem) a viník je známý, tak se bude škoda plnit z viníkova povinného ručení. Pokud by s tím viník dělal problémy, může poškozený nechat auto opravit z vlastního havarijního pojištění a pojišťovna si pak bude nárokovat celé plnění zpět po viníkovi. Nevýhodu to má v tom, že klient takto plnící ze svého havarijního pojištění, musí uhradit spoluúčast....tu je možné po viníkovi také vymáhat.

Pokud ale viníka neznáme (vandalismus), nebo ke škodě došlo např. na náledí, apod., tak všechny tyto škody můžeme plnit z havarijního pojištění. Pojišťovna tak uhradí klientovi většinu škody, ale bohužel i zde klient hradí spoluúčast. Nicméně je pořád lepší uhradit třeba 5.000 Kč jako spoluúčast, než celou škodu na vozidle, která se může vyšplhat na desítky, nebo i stovky tisíc korun.

Výše plnění

U havarijního pojištění se stanovuje tzv. cena obvyklá, to je cena, za kterou se v daný čas a v daném místě dá vozidlo stejné kvality, stáří, výbavy,... pořídit. Na tuto částku je stanovena pojistná částka, od které se odvíjí mimo jiné platba pojistného.

V případě pojistné události je klientovi vyplacena vždy max. cena obvyklá v danou chvíli, kdy se nehoda stala. Od této částky se ještě odečítá spoluúčast, tj. částka, kterou vždy uhradí majitel vozidla a teprve škoda nad tuto částku je hrazena z pojištění.

Spoluúčast bývá nejčastěji 5%, min. 5.000 Kč, ale může být i vyšší nebo nižší. I výše spoluúčasti ovlivňuje cenu pojištění (čím vyšší spoluúčast, tím levnější pojištění).

Podpojištění

U havarijního pojištění je vždy nutné, aby pojistná částka odpovídala ceně vozidla na trhu. pokud má vozidlo hodnotu 300.000 Kč, nemůžeme ho pojistit pouze na 150.000 Kč, neb by bylo vozidlo podpojištěno a pojišťovna by v případě škody pojistné plnění krátila. A to i tehdy, pokud by byla škoda např.: 60.000 Kč, tak by pojišťovna krátila dle podpojištění o 50%, takže klient by dostal max. 30.000 Kč (mínus spoluúčast) a zbytek škody by si musel uhradit sám.