POJIŠTĚNÍ PSŮ

Pojištění psů

Máte svého čtyřnohého miláčka pojištěného? Víte, že můžete minimalizovat své náklady v případě úrazu nebo nemoci psa právě jeho pojištěním. A také škody, které pes může způsobit jiným lidem (na majetku, ale hlavně na zdraví) jde krýt pojištěním. 

Pojištění psa se sjednává pro minimalizaci nákladů pro případ, že má Váš pes úraz nebo onemocní a léčba je často velice nákladná.

Pojistit lze tato rizika:

 • nemoc
 • úraz
 • úhyn
 • utracení
 • odpovědnost za škody vůči třetím osobám

Pojištění je kalkulováno vždy na míru podle věku psa, pojistné částky a dalších parametrů. Pokud chcete připravit kalkulaci na toto pojištění, vyplňte, prosím, dotazník.

 

Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění nákladů na veterinární léčbu psa jsou nutné, účelně
a neodkladně vynaložené náklady vzniklé v příčinné souvislosti:

 • s akutním onemocněním;
 • s prvotním propuknutím onemocnění, které je následně diagnostikováno
  jako onemocnění chronické, za předpokladu, že se předtím u psa
  neprojevilo;
 • úrazem chovaného psa.

2. Pojištěny jsou náklady na:

 • veterinární výkony;
 • použitý materiál;
 • nutnou hospitalizaci;
 • předepsanou medikaci

3. Pojistit lze pouze psa:

 • nezaměnitelně zjištěného a identifikovatelného, uvedeného v pojistné
  smlouvě;
 • registrovaného u příslušného orgánu státní nebo obecní správy (evidenční
  známka);
 • staršího 3 měsíců;
 • který nepřekročil 8. rok věku.